جمعیت توسعه علمی ایران- کارگروه اقتصاد دانش
« ساخت اقتصاد دانش در ایران طی برنامه ششم توسعه »

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۱۴ | 

  «ساخت اقتصاد دانش طی برنامه ششم توسعه»

  به اطلاع می رساند جمعیت توسعه علمی ایران با همکاری مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ضمن مطالعه، سلسله پنل های تخصصی ذیل عنوان « ساخت اقتصاد دانش در ایران طی برنامه ششم توسعه» با اهداف زیر برنامه ریزی کرده است:

  1-معرفی اقتصاد دانش و مفاهیم مرتبط با آن به مثابه یک گفتمان جدید سیاست گذاری

  2-جلب توجه مدیران ، سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به گفتمان اقتصاد دانش

  3-جلب حمایت مسئولان و سازمان های ذی ربط از ساخت اقتصاد دانش در ایران

  4-کمک به تدوین بهتر برنامه ششم توسعه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

  5- تولید و اشاعه دانش در رابطه با اقتصاد دانش

زمان برگزاری پنل ها: جهارشنبه ها ساعت 10 الی 12

مکان: بلوار آفریقا، کوچه گلفام، پلاک 70، موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

  

برنامه پنل ها:

  تاریخ

  سخنران

  عنوان پنل

  15/07/94

  یعقوب انتظاری

  راهبرد توسعه مبتنی بر دانایی

  22/07/94

  ابولقاسم نادری

  الزامات ساخت اقتصاد دانش

  29/07/94

  احمد رضا روشن

 ساخت اقتصاد نهادی(حکمرانی خوب)

  06/08/94

  یزدان ابراهیمی

  ایجاد فضای باز اقتصاد و اجتماعی

  13/08/94

  مریم حسینی

 ساخت جامعه یادگیری

  20/08/94

  مقصود فراستخواه

 توسعه فرهنگ دانش

  27/08/94

  محمد جواد صالحی

  توسعه سرمایه انسانی

  04/09/94

  حسن محجوب

  ساخت اقتصاد یادگیری

  18/09/94

  رضا منیعی

 ساخت اقتصاد اقتصاد اطلاعات

  25/09/94

  یعقوب انتظاری و شادی روحانی

 ساخت اقتصاد نوآوری

  02/10/94

  یعقوب انتظاری و همکاران

 جمع بندی و پیشنهادات سیاستی

نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.99.178.fa
برگشت به اصل مطلب