جمعیت توسعه علمی ایران- مراکز علمی- پژوهشی خارجی
مراکز مهم پژوهش در سیاستگذاری علم و فناوری خارجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 •  موسسه علوم و فناوری کره- korea institute of science and technology

  www.kist.re.kr

 •  شورای پژوهشهای علمی و فناوری ترکیه- The Scientific and Technology Research Council Turkey

  www.tubitak,gov.tr

 •  موسسه ملی سیاستگذاری علم و فناوری ژاپن- National Institute of Science and Technology Policy

  www.nistep.jp

 •  موسسه توسعه علم و فناوری دانشگاه مهران پاکستان- Mehran University Institute of Science and Technology Development

  http://www.muet.edu.pk/institutes/institute-science-technology-development

 •  مرکز تحقیقات ملی مصر- National Research Centre

  www.nrc.sci.eg

 • بخش مطالعات علم و فناوری دانشگاه مالایا ( مالزی)- Department of Science and Technology Studies

  http://www.sts.cornell.edu/

  • موسسه سیاستگذاری فناوری و پایداری استرالیا- Institute for Sustainability and Technology Policy

  www.istp.murdoch.edu.au

  • مرکز مطالعات علم دانشگاه لنکستر انگلیس :

  http://www.lancs.ac.uk/fass/centres/css/Center for Science Studies

 •  موسسه مطالعات نوآوری، تحقیقات و آموزش نروژ- Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research and Education

  http://www.nifustep.no/English/Pages/default.aspx

 • مرکز جامعه شناسی نوآوری فرانسه - Center for Sociology of Innovation

  http://www.csi.ensmp.fr/index.php?page=IndexCSIPG&lang=en

 •  موسسه مطالعات علم ، فناوری و نوآوری انگلیس- The Institute for the Study of Science,Technology and Innovation

  www.isst.ed.ac.uk

  • موسسه مطالعات فناوری آینده اسپانیا- The Institute for Prospective Technological Studies

  http://ipts.jrc.ec.europa.eu/

  • مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه لیدن هلند- Center for Science and Technology Studies (CWTS) Leiden University , The Netherlands

  http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts/research/science-policy-cwts

  • واحد مطالعات علم دانشگاه ادینبورگ- Science Studies Unit

  http://www.stis.ed.ac.uk/research_groups/science_studies_unit

  • انجمن علمی فرانهوفر آلمان- Fraunhofer Gesellschaft

  http://www.fraunhofer.de/en/

  • انجمن علمی ماکس پلانک آلمان- Max-Planck-Gesellschaf

  www.mpg.de

 •  مرکز اسپرو دانشگاه ساسکس انگلستان - SPRU - Science and Technology Policy Research Unit

  www.sussex.ac.uk/spru/

  • موسسه سیاستگذاری علم و فناوری کره جنوبی- Science and Technology Policy Institute

  http://www.stepi.re.kr/eng/

 •  آژانس ملی توسعه علم و فناوری تایلند - Thailand National Science and Technology Development Agency –NSTDA

  http://www.nstda.or.th/eng/

  • مرکز سیاستگذاری بین المللی علم و فناوری آمریکا- Center for International Science and Technology Policy

  http://www.gwu.edu/~cistp/

  • مرکز فناوری ، سیاستگذاری و توسعه صنعتی آمریکا- Center for Technology, Policy, and Industrial Development

  http://web.mit.edu/ctpid/www/

  • مرکز آموزش و پژوهش اقتصادی و اجتماعی نوآوری و فناوری دانشگاه ملل متحد و دانشگاه ماستریخت هلند - Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology -UNU-MERIT

  http://www.merit.unu.edu/

  • ائتلاف علم ، سیاستگذاری و بروندادها در دانشگاه ایالتی آریزونای امریکا - Consortium for Science, Policy, & Outcomes (CSPO) - Arizona State University

  www.cspo.org

  • شورای ملی تحقیقات کانادا- National Research Council Canada

  www.nrc-cnrc.gc.ca

 •  مرکز پژوهشهای علمی فرانسه- The Centre National de la Recherche Scientifique

  http://www.cnrs.fr/index.php

 •  آکادمی ملی علوم- National Academy of Science

  http://www.nasonline.org/site/PageServer

نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.79.26.fa
برگشت به اصل مطلب