جمعیت توسعه علمی ایران- اخبار سایر نهادها
فراخوان مقاله برای ویژه نامه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/16 | 

فراخوان مقاله برای ویژه نامه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی با موضوع: کرونا و آموزش عالی

ویروس کرونا جامعه جهانی را در برابر یک غافلگیری غریب قرار داده، به طوری که در مدت زمان کوتاهی، تغییرات زیادی را در تمامی شئون زندگی بشری ایجاد کرده است.

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی
فراخوان ویژه نامه کرونا و آموزش عالی 
ویروس کرونا جامعه جهانی را در برابر یک غافلگیری غریب قرار داده، به طوری که در مدت زمان کوتاهی، تغییرات زیادی را در تمامی شئون زندگی بشری ایجاد کرده است. از جمله اینکه کرونا به عنوان یک پدیده با ویژگی عدم قطعیت، به همراه خود نایقینی و بلاتکلیفی های زیادی را در نظامات آموزش عالی کشورها به وجود آورده است، به طوری که احتمالاً برای مقابله با این ویروس نوپدید و نامعمول، روش های مرسوم و معمول اداره دانشگاه و آموزش عالی جواب نمی دهد.
 گرچه ما هم اکنون در میانه تلاطم ها و موج های برآمده از کرونا هستیم و طبیعتاً تحلیل های دقیق تر و عمیق تر در مورد واقعه کرونا پس از فروکش کردن آشفتگی ها و تحرکات فعلی ممکن می شود، اما این موضوع، لزوم بررسی تأثیرات کرونا و آموزش عالی در کشاکش مواجهه با مسئله را منتفی نمی کند. در واقع، چگونگی رویارویی با کرونا و بیماری کووید ۱۹ و حفظ کیفیت فرایندهای سازمانی و نیز محافظت از سلامتی دانشگاهیان، سنگ محکی برای سنجش کارآمدی و توانایی دانشگاه ها و نظامات آموزش عالی است. کرونا آموزش عالی کشورها را در موقعیتی قرار داده که هر تصمیمی بگیرند حاوی ابعاد مثبت و منفی است و مشکل اصلی در مشخص نمودن معیار نهایی تصمیم گیری است. از این روی، کرونا شرایطی را فراهم آورده که نیاز به بازاندیشی در کارکردهای آموزشی، پژوهشی و خدمات اجتماعی آموزش عالی را ضروری ساخته است.  
 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود تصمیم به انتشار ویژه نامه ای با موضوع: «کرونا و آموزش عالی» گرفته است و در نظر دارد مقالات علمی با محورهای زیر را به چاپ رساند:
 کرونا و آینده آموزش عالی
بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرات کرونا بر دانشگاه ها و آموزش عالی
 کرونا و ارزیابی کیفیت آموزش عالی
کرونا و بین المللی شدن آموزش عالی
تاثیرات کرونا بر آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی
کرونا و مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها 
کرونا و الزامات آموزش آنلاین 
 تآثیرات کوتاه مدت و بلند مدت کرونا بر کارکردهای آموزش عالی
مطالعه تطبیقی تجارب موفق و ناموفق دانشگاه های دنیا در مواجهه با کرونا 

از پژوهشگران و علاقمندان دعوت می شود متن کامل مقالات خود را تا اول آذرماه ۱۳۹۹ به آدرس اینترنتی فصلنامه http://journal.irphe.ac.ir  ارسال کنند و حتماً عبارت «مقاله مربوط به ویژه نامه کرونا و آموزش عالی» را ذکر نمایند. لازم است مقالات ارسالی بر اساس فرمت نگارش و تنظیم مقالات فصلنامه تدوین شود.

نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.66.545.fa
برگشت به اصل مطلب