جمعیت توسعه علمی ایران- اخبار سایر نهادها
«خبرنامه آموزش عالی» (ویژه نامه شماره ۲مقابله با ویروس کرونا) تیر۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
«خبرنامه آموزش عالی» (ویژه نامه شماره ۲مقابله با ویروس کرونا) تیر۱۳۹۹


فایل خبرنامه
نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.66.541.fa
برگشت به اصل مطلب