جمعیت توسعه علمی ایران- اخبار جلسات آینده
پنل تخصصی تحلیلی بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه های ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/18 | 

پنل تخصصی تحلیلی بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه های ایران

سخنران ها :
خانم دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
خانم دکتر مریم برادران  استادیار دانشگاه امام صادق (ع)
آقای دکتر احمدرضا روشن مدیر گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر کل جمعیت توسعه علمی ایران 
زمان برگزاری پنل :سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹-ساعت ۱۴ الی ۱۶, به صورت مجازی برگزار می گردد.
 لینک ورود به جلسه 
http://guest.irphe.ac.ir
برای دریافت نمونه پوستر اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.62.578.fa
برگشت به اصل مطلب