جمعیت توسعه علمی ایران- اخبار جلسات آینده
«کنگره ملی آموزش عالی ایران»

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱ | 

«کنگره ملی آموزش عالی ایران»

متاسفانه عوامل متعدد سبب کم فروغی ایرانیان در علم شد، علی الخصوص در 200 سال اخیر و با ظهور حاکمان بی خرد، عقب افتادگی تاریخی همزمان با پیشرفت دم افزون غرب ما را در سراشیبی پس رفت علمی قرار داد. از پیشرفت­های دو دهه گذشته که بگذریم باید اعتراف کرد که هنوز کار اساسی و موثر در این باب انجام نشده و عرصه های زیادی نیاز به کار مستمر و پی گیر دارند. برگزاری نشستها و هم اندیشی ها به درستی راهی برای هم فاز کردن تلاش­ها است. اکنون در دور تازه تلاش­ها، آقای دکتر شریعتی نیاسر، معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آقای دکتر واعظ مهدوی، معاونت محترم فرهنگی و علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیم دارند هم اندیشی به منظور کسب رهیافت­های نوین در عرصه آموزش عالی کشور برگزار و از این رهگذر پشتوانه علمی لازم برای تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه کشور در بخش آموزش عالی فراهم آورند. این بار قرعه بنام دانشگاه تربیت مدرس افتاد تا مسئولیت اجرا را برعهده بگیرد. در این مسیر پرچالش، ما دست مساعدت و همکاری را به سوی کلیه اساتید، دانشمندان و اندیشه ورزان میهن اسلامی دراز میکنیم تا شاید بتوانیم ذره­ای در مسیر پیش بینی شده حرکت کرده و ادای وظیفه نماییم.

اهداف کنگره:

الف. فراهم کردن زمینه تضارب آراء و اندیشه های دانشمندان حوزه های آموزش
ب. ارائه راهکارهای موثر در ارتقاء فعالیت های آموزشی درمراکز آموزش عالی
ج. بررسی راهکارهای ارتقاء استقلال دانشگاه ها،کاهش مراکز تصمیم گیری ....
د. راهکارهای انتقال دانشگاه­های ایران بهدانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین و بررسی اقتصاد آموزش عالی

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.62.186.fa
برگشت به اصل مطلب