جمعیت توسعه علمی ایران- اخبار جلسات آینده
دعوت به جلسه هم‌اندیشی « چالش‌های آموزش عالی ایران»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۵ | 

  دعوت به جلسه هم‌اندیشی « چالش‌های آموزش عالی ایران»

 AWT IMAGE مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با همکاری جمعیت‌ توسعه علمی ایران برگزار می‌کند:

  «چالش‌های آموزش عالی ایران»

  سخنران: دکتر یوسف ثبوتی (عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران)

  زمان: شنبه مورخ 8 آذرماه 93 ساعت 11

  مکان: بلوار افریقا، خیابان گلفام، پلاک 70 ، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سالن کنفرانس طبقه چهارم

نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.62.136.fa
برگشت به اصل مطلب