جمعیت توسعه علمی ایران- گزارش نشستهای هم‌اندیشی
هر ماه یک کتاب معرفی کتاب مهرهای حیاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/16 | 

هر ماه یک کتاب معرفی کتاب مهرهای حیاتی


شما می توانید فراز هایی از این ارائه را از لینک زیر دانلود کنید.

./files/site1/files/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C.pdf
 جمعیت توسعه علمی ایران
نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.61.484.fa
برگشت به اصل مطلب