جمعیت توسعه علمی ایران- اخبار انجمن
اعلام کاندیداتوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/3 | 

AWT IMAGEبه اطلاع اعضای محترم جمعیت توسعه علمی ایران می رساند، دوره چهارم  هیأت مدیره  در اسفند ماه به پایان می رسد. انتخابات دوره پنجم  به صورت مکاتبه ای از 11 بهمن 1395 آغاز خواهد شد، از کسانی که علاقمند به عضویت در هیأت مدیره جمعیت هستند، دعوت می شود کاندیداتوری خود را تا 10 بهمن1395 از طریق ایمیل جمعیت به دبیرخانه جمعیت اعلام کنند. 

با آرزوی توفیق الهی 

دبیرخانه جمعیت

نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.60.206.fa
برگشت به اصل مطلب