جمعیت توسعه علمی ایران- تحلیل راهبردی توسعه علمی ایران
مسئولیت اجتماعی دانشگاه در دوران کرونا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/24 | 

مسئولیت اجتماعی دانشگاه در دوران کرونا

این نشست در راستای سلسله نشست‌های مجازی بحران کرونا و مناقشات نظری آموزش عالی سه‌شنبه یکم مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۲/۰۰ توسط معاونت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود.علاقمندان برای حضور در نشست می‌توانند از لینک زیر و ورود بعنوان کاربر مهمان استفاده نماید:
https://www.skyroom.online/ch/irphe/weekly-meeting

نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.105.535.fa
برگشت به اصل مطلب