جمعیت توسعه علمی ایران- تحلیل راهبردی توسعه علمی ایران
مراسم اختتام همایش تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
مراسم اختتام همایش تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی

مراسم اختتام همایش ارزشمند و بسیار مفید تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی با مدیریت خیلی خوب همکاران گرامی در ستاد وزارت علوم و دانشگاه خواجه نصیر طوسی برگزار شد. از همت و ایده ارزشمند همه همکاران که تبلوری از ارائه تجربیات دانشگاه پژوهی در عرصه آموزش مجازی بود سپاسگزاریم.نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.105.528.fa
برگشت به اصل مطلب