جمعیت توسعه علمی ایران- تحلیل راهبردی توسعه علمی ایران
مسئولیت اجتماعی در شرایط بحران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/7 | 
پادکست مصاحبه خانم دکتر صائمیان در خصوص مسئولیت اجتماعی در شرایط بحران

نشانی مطلب در وبگاه جمعیت توسعه علمی ایران:
http://iasd.ir/find.php?item=1.105.518.fa
برگشت به اصل مطلب