album album 1/6 album
album
10
Slower
Faster
  جلسه هم اندیشی"دانشگاه نسل سوم،دانشگاه کارآفرین"   album

نشست مشترک جمعیت توسعه علمی ایران و موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی با سخنرانی جناب آقای دکتر کریمیان اقبال - دی ماه نود و سه
[جمعیت توسعه علمی ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]