album album 1/1 album
album
10
Slower
Faster
  جلسه هم اندیشی جهانی شدن و آموزش عالی، رهیافتی نوین   album

سخنران: دکتر حمید جاودانی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
زمان: سه شنبه 24 بهمن ماه 91
مکان: بلوار فاطمی غربی، خیابان شهید اعتماد زاده، خیابان گردآفرید، پلاک 18، طبقه سوم

[جمعیت توسعه علمی ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]